25 Jaar Geotechniek

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit de uitgever. 

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van Uitgeverij Educom.

Jaargang 25, 2021 - nummer 3

 • Admiraal, B. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Een belangrijk platform. Geotechniek 2021, nr. 3, p.19.
 • Alboom, G. Van, Trève, C.,Bottiau, M.,Descamps, F. (2021): Registratieproject geotechnicus/geotechnisch deskundige in België. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 40.
 • Gerritsen, R., Harmsen, M., Niewerth, S., Zengerink, E., Huybregts, T., Dorst, K. (2021): Toepassing van geokunststoffen in de waterbouw. NGO-kennissessie: kennisdeling werkt beter. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 50.
 • Heemstra, J. (2021): 100 jaar ringspoorbaan Amsterdam. Stabiliteit tijdens het ophogen en zakkingen op de lange termijn. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 34.
 • Juijn, P. (2021): 10 jaar Geobest. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 22.
 • Korff, M. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. 25 jaar (vakblad) geotechniek. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 11.
 • Lubking, P. (2021): Grond in de hand houden – de vorm van zandkorrels (1). Identificatie en classificatie van de korrelvorm. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 16.
 • Schippers, R.J., Bijnagte, J., Tol, A.F. van (2021): Geotechnisch ontwerp van De Zalmhaven te Rotterdam (deel 1). Geotechniek 2021, nr. 3, p. 26.
 • Vroom, P. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Vaste grond onder de voeten. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 7.
 • Weringh, M. van, Roggeveld, R.P. (2021): Kwantificatie van het effect van verschillende ontwerp- en modelleringskeuzes op de buigende momenten van een gording. Modelleringskeuze van de belasting op een gording. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 12.
 • Woollard, M. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Geotechniek – export en import van kennis en kunde. Geotechniek 2021, nr. 3, p. 9.
Jaargang 25, 2021 - nummer 2

 • Admiraal, B. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Enthousiasme voor de grond. Geotechniek 2021, nr. 2, p.35.
 • Arkesteijn, Ir. R., Lankreijer, Ir. T., Apon, Ir. M., Smienk, Ing. E. (2021): Nieuw universiteitsgebouw NU.VU Campusplein Amsterdam. Geoptimaliseerde bouwput, paal-plaatfundering en uitgebreide monitoring. Geotechniek 2021, nr. 2, p.26.
 • Brouwer, R. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Vakblad Geotechniek jaargang 25. Geotechniek 2021, nr. 2, p. 43.
 • Bruine, E. de (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. De volwassenheid bereikt. Geotechniek 2021, nr. 2, p. 9.
 • Deen, J. van (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Plus ca change, plus c’est la meme chose. Geotechniek 2021, nr. 2, p. 7.
 • Eekelen, Dr. Ir. S.J.M. van, Zwaan, Ir. R., Nancey, Dr. A., Hazenkamp, Ing. M., Prof. Dr. Y. Hoon Jung (2021): Veldmetingen in een onder-water paalmatras met geotextiel-wapening. Geotechniek 2021, nr. 2, p. 54.
 • Heeres, Dr. Ir. O. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Digitalisering en expertise gaan hand in hand. Geotechniek 2021, nr. 2, p. 65.
 • In memoriam Koos Mouw. Geotechniek 2021, nr. 2, p. 60.
 • Nohl, Ing. W.A., Made, Drs. C.J.A.W. van der, Seters, Ir. A.J. van, Gelder, Dr. I.E. van, Knibbeler, Ir. A.G.M. (2021): Normen & Waarden: beschrijven en classificeren van grond volgens NEN-EN-ISO 14688. Geotechniek 2021, nr. 2, p. 45.
 • Servais, Ir. R., Houwelingen, Ir. A. van, Boorder, Ir. M. de (2021): Schachtdraagvermogen van verankerde damwanden in primaire waterkeringen. Geotechniek 2021, nr. 2, p. 39.
 • Tao, Y., Koopmans, R., Kwakman, L. (2021): Opdrijven, opbollen, opbarsten: onderzoek naar het gedrag van de deklaag achter dijken tijdens opdrijfcondities. Geotechniek 2021, nr. 2, p. 20.
 • Tol em., F. van (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. 25 jaar vakblad Geotechniek! Geotechniek 2021, nr. 2, p. 19.
 • Vraag & Antwoord, CGF 1 Examenvraag juli 2020. Geotechniek 2021, nr. 2, p. 16.
Jaargang 25, 2021 - Special Nieuwe sluis Terneuzen
 • Albada Jelgersma, Ing. R, Cevaal, Ing. E., Bonnes, Ir. J., Varkevisser, Drs. A., Bevernaege, Ir. M, Vijlbrief, Ir. M, Verweij, Ir. A, Erdtsieck, Ir. T. (2021): Nieuwe Sluis Terneuzen. Diepe bouwkuipen van de sluishoofden. Geotechniek 2021, nr. 1, p.41.
 • Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Devrieze, Ir. Y., Rijneveld, Ir. B., Vijlbrief, Ir. M. CEng (2021): Verweking en taludstabiliteit bij heiwerk. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 47.
 • Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Verweij, Ir. A. (2021): Geotechnische risicoanalyse Westsluis. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 53.
 • Vijlbrief, Ir. M. CEng, Verweij, Ir. A., Bool, Ir. M. (2021): De Nieuwe Sluis in Terneuzen. Een grensverleggend en -overschrijdend project. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 39.
Jaargang 25, 2021 - nummer 1

 • Albada Jelgersma, Ing. R, Cevaal, Ing. E., Bonnes, Ir. J., Varkevisser, Drs. A., Bevernaege, Ir. M, Vijlbrief, Ir. M, Verweij, Ir. A, Erdtsieck, Ir. T. (2021): Nieuwe Sluis Terneuzen. Diepe bouwkuipen van de sluishoofden. Geotechniek 2021, nr. 1, p.41.
 • Bosschaart, Ir. J.W., Mathijssen, Ir. F.A.J.M. (2021): Kenmerkend grondgedrag bij belasten en ontlasten van Eemklei in een ongedraineerde triaxiaalproef. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 24.
 • Duijnen, Ing. P. van, Peters, Ir. M.G.J.M., Eekelen, Dr. Ir. S.J.M. van (2021): CUR 198 ontwerprichtlijn kerende constructies van gewapende grond. Deel 1: ervaringen met de analytische ontwerpregels. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 73.
 • Hannink, Ir. G. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Geotechniek 25 jaar: tijden zijn veranderd. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 7.
 • Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Devrieze, Ir. Y., Rijneveld, Ir. B., Vijlbrief, Ir. M. CEng (2021): Verweking en taludstabiliteit bij heiwerk. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 47.
 • Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Verweij, Ir. A. (2021): Geotechnische risicoanalyse Westsluis. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 53.
 • Hoffmans, G. (2021): Shield-Darcy Model: grondwaterstromingsmodel berekent kritisch verval bij piping voor praktijkcondities. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 9.
 • Lubking, P. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Correlaties ter bepaling van ontwerpparameters. Historische ontwikkeling. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 15.
 • Maertens, Ir. Em. Prof. J. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Geotechniek: een vak in verandering vraagt om dialoog. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 13.
 • Profittlich, M. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Veranderende rol van een geotechnisch ingenieur in 25 jaar. Van rekenaar tot consultant. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 59.
 • Sirks, Ir. E., Klein Breteler, Ir. M., Buring, Ir. P. (2021): Een toets op maat voor dijken met grasbekleding in de golfklapzone. Rekenmodel voor het bepalen van de faalkans van kleibekleding door golfklappen. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 18.
 • Vijlbrief, Ir. M. CEng, Verweij, Ir. A., Bool, Ir. M. (2021): De Nieuwe Sluis in Terneuzen. Een grensverleggend en -overschrijdend project. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 39.
 • Vos, B. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Oude bekende, nieuwe tijd. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 35.
 • Wittekoek, Ir. B., Eekelen, Dr. Ir. S.J.M. van, Terwindt, Ing. J., Korff, Dr. Ir. M., Duijnen, Ing. P.G. van, Detert, Dr. O., Berg, Ir. J. van den, Hölter, R. MSc, König, Dr. Ing. D. (2021): Geogrid-verankerde damwanden. Deel 3: experimenten en numerieke analyse. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 66.

 

Jaargang 24, 2020 - nummer 4
 • Allani, dr. Ir. M, Huybrechts, Prof. Ir. H. (2020): Berekeningen van zettingen van vertiocaal belaste palen: methodes voor het afleiden van vervormingsparameters. Geotechniek 2020, nr. 4, p.10.
 • Bezuijen, A., Izadi, E. (2020): Beschadiging van geotextielen door vallende stenen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 50.
 • Bilt, Ing. R. van de, Koning, Ir. M. de (2020): Ervaring met het ontwerp conform CRW 689.17 bij De Groene Boog. Begaanbaarheid van bouwterreinen volgens bouwterreincertificaat. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 38.
 • Boekhorst, Ir. C. te, Winters, drs. G. (2020): aanleg van drie ongelijkvloerse kruisingen in de Amstelveenlijn. Ontwerp en uitvoering van de bemaling. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 24.
 • Gerritsen, R., Kwast, E., Eekelen, S. van, Berg, J. van den, Fluit, I., Kuljanski, L. (2020): NGO: samenwerken door kennisdeling. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 48.
 • Mortelmans, ir. F., Peiffer, prof. dr. ir. H. (2020): Toepassing van een nieuw last-zakkingsmodel voor open buispalen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 18.
 • Schokking, dr. Ir. F., Wiel, ir. J. van de, IJnsen, ing. P. (2020): Aanzet tot innovatief ontwerp met EEM en kwaliteitscontrole van één-staps-hoge druk-inkectie micropalen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 30.
Jaargang 24, 2020 - Special Project Rijnland route
 • Munsterman, W.P., Kalle, N., Lietaert, B. (2020): Tunnellogistiek op en naast een paalmatras in de polder. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 36.
 • Peerdeman, B., Mortier, H., Brugman, M.H.A. (2020): De Rijnlandroute onderweg. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 35.
 • Peerdeman, B., Lamers, L. (2020): Bemaling zorgt voor droge bouwkuipen bij de verdiepte ligging N434. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 45.
 • Peerdeman, B., Hoogen, M. van den, Goede, T. de, Es, J. van (2020): Schoorpalen en gewapend onderwaterbeton rondom diepgelegen waterleiding & een complexe folieconstructie. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 48.
 • Rurup, M., Hedayet, M. (2020): Geonius verantwoordelijk voor GWW-ontwerp Rijnlandroute. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 52.
 • Water, B. van de, Brugman, M.H.A., Safari, B., Schubert, T. (2020): Ervaringen 1e boorgang tunnel Rijnlandroute. Geotechniek 2020, nr. 3, p. 42.