25 Jaar Geotechniek

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit de uitgever. 

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van Uitgeverij Educom.

 • Albada Jelgersma, Ing. R, Cevaal, Ing. E., Bonnes, Ir. J., Varkevisser, Drs. A., Bevernaege, Ir. M, Vijlbrief, Ir. M, Verweij, Ir. A, Erdtsieck, Ir. T. (2021): Nieuwe Sluis Terneuzen. Diepe bouwkuipen van de sluishoofden. Geotechniek 2021, nr. 1, p.41.
 • Bosschaart, Ir. J.W., Mathijssen, Ir. F.A.J.M. (2021): Kenmerkend grondgedrag bij belasten en ontlasten van Eemklei in een ongedraineerde triaxiaalproef. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 24.
 • Duijnen, Ing. P. van, Peters, Ir. M.G.J.M., Eekelen, Dr. Ir. S.J.M. van (2021): CUR 198 ontwerprichtlijn kerende constructies van gewapende grond. Deel 1: ervaringen met de analytische ontwerpregels. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 73.
 • Hannink, Ir. G. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Geotechniek 25 jaar: tijden zijn veranderd. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 7.
 • Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Devrieze, Ir. Y., Rijneveld, Ir. B., Vijlbrief, Ir. M. CEng (2021): Verweking en taludstabiliteit bij heiwerk. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 47.
 • Hinborch, Ir. M., Uitert, Ir. A.V. van, Dekker, Ing. E., Verweij, Ir. A. (2021): Geotechnische risicoanalyse Westsluis. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 53.
 • Hoffmans, G. (2021): Shield-Darcy Model: grondwaterstromingsmodel berekent kritisch verval bij piping voor praktijkcondities. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 9.
 • Lubking, P. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Correlaties ter bepaling van ontwerpparameters. Historische ontwikkeling. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 15.
 • Maertens, Ir. Em. Prof. J. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Geotechniek: een vak in verandering vraagt om dialoog. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 13.
 • Profittlich, M. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Veranderende rol van een geotechnisch ingenieur in 25 jaar. Van rekenaar tot consultant. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 59.
 • Sirks, Ir. E., Klein Breteler, Ir. M., Buring, Ir. P. (2021): Een toets op maat voor dijken met grasbekleding in de golfklapzone. Rekenmodel voor het bepalen van de faalkans van kleibekleding door golfklappen. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 18.
 • Vijlbrief, Ir. M. CEng, Verweij, Ir. A., Bool, Ir. M. (2021): De Nieuwe Sluis in Terneuzen. Een grensverleggend en -overschrijdend project. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 39.
 • Vos, B. (2021): Column 25 jaar vakblad Geotechniek. Oude bekende, nieuwe tijd. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 35.
 • Wittekoek, Ir. B., Eekelen, Dr. Ir. S.J.M. van, Terwindt, Ing. J., Korff, Dr. Ir. M., Duijnen, Ing. P.G. van, Detert, Dr. O., Berg, Ir. J. van den, Hölter, R. MSc, König, Dr. Ing. D. (2021): Geogrid-verankerde damwanden. Deel 3: experimenten en numerieke analyse. Geotechniek 2021, nr. 1, p. 66.