25 Jaar Geotechniek

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit de uitgever. 

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van Uitgeverij Educom.

  • Admiraal, B.J. (2000): Lekdetectiesystemen voor bouwputten en andere ondergrondse waterkerende constructies. Geotechniek 2000, nr. 2, p28
  • Everts, H.J., Havinga, H.R. (2000): Horizontaal belaste heipalen. Geotechniek 2000, nr. 2, p44
  • Kimenai, M.C.W. (2000): Heien of trillingsvrij uitbreiden postsorteercentra? Geotechniek 2000, nr. 2, p2
  • Rabbers, G.H., Bosch, M. van den (2000): Praktijkproeven m.b.t. trillingsemissie. Geotechniek 2000, nr. 2, p14
  • Siegmund Babendererde, E.H., Holzhäuser, J. (2000): Ondersteuning van het boorfront door verhoogde luchtdruk bij het vloeistofschild. Geotechniek 2000, nr. 2, p36
  • Vriend, A.C., Pachen, H.M.A. (2000): Bodemsanering onder Rotterdamse woningen. Stabilisatie woonhuizen werkeenheid 8. Geotechniek 2000, nr. 2, p6