25 Jaar Geotechniek

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit de uitgever. 

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van Uitgeverij Educom.

  • Foeken, R.J. van, Pluimgraaff, D.J.M.H., Vos, J. de (2000): Kwaliteitscontrole van paalfunderingen. Geotechniek 2000, nr. 1, p20
  • Lubking, P. (2000): Correleren: kundig relativeren. Geotechniek 2000, nr. 1, p32
  • Niekerk, W.J. van , Visser, J. (2000): Paalfunderingen in bruinkool. Geotechniek 2000, nr. 1, p54
  • Nieuwenhuis, E.F.M., Dullemond, A.T., Ozinga, D.J. (2000): Intensief ruimtegebruik integraal afgewogen. Geotechniek 2000, nr. 1, p8
  • Verruijt, A. (2000): Schade bij gelijkmatige bodemdaling. Geotechniek 2000, nr. 1, p15
  • Visser, G.T., Maagdelijn, D.M. (2000): Inpandige paalproeven voor de Beurs van Berlage. Geotechniek 2000, nr. 1, p37