25 Jaar Geotechniek

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit de uitgever. 

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van Uitgeverij Educom.

  • Allani, dr. Ir. M, Huybrechts, Prof. Ir. H. (2020): Berekeningen van zettingen van vertiocaal belaste palen: methodes voor het afleiden van vervormingsparameters. Geotechniek 2020, nr. 4, p.10.
  • Bezuijen, A., Izadi, E. (2020): Beschadiging van geotextielen door vallende stenen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 50.
  • Bilt, Ing. R. van de, Koning, Ir. M. de (2020): Ervaring met het ontwerp conform CRW 689.17 bij De Groene Boog. Begaanbaarheid van bouwterreinen volgens bouwterreincertificaat. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 38.
  • Boekhorst, Ir. C. te, Winters, drs. G. (2020): aanleg van drie ongelijkvloerse kruisingen in de Amstelveenlijn. Ontwerp en uitvoering van de bemaling. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 24.
  • Gerritsen, R., Kwast, E., Eekelen, S. van, Berg, J. van den, Fluit, I., Kuljanski, L. (2020): NGO: samenwerken door kennisdeling. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 48.
  • Mortelmans, ir. F., Peiffer, prof. dr. ir. H. (2020): Toepassing van een nieuw last-zakkingsmodel voor open buispalen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 18.
  • Schokking, dr. Ir. F., Wiel, ir. J. van de, IJnsen, ing. P. (2020): Aanzet tot innovatief ontwerp met EEM en kwaliteitscontrole van één-staps-hoge druk-inkectie micropalen. Geotechniek 2020, nr. 4, p. 30.