25 Jaar Geotechniek

Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit de uitgever. 

Het materiaal op de website mag uitsluitend worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, verzonden of uitgezonden voor niet-commercieel privé-gebruik. In alle andere gevallen is schriftelijke toestemming vereist van Uitgeverij Educom.

  • Besseling, E., Leeuwen, J.L.M. van, Berendsen, E. (2010): Met baggerspecie naar betaalbare veiligheid. Geotechniek 2010, nr. 1, p66. 
  • Hoefsloot, F., Jong, E. de, Bakker, K.J. (2010): Statnamic proeven op Casing boorpalen (deel 1). Geotechniek 2010, nr. 1, p42.  
  • Ramkema, A., Vollmert, L. (2010): Gewapende grond als landschapselement? Geotechniek 2010, nr. 1, p62.
  • Rooduijn, M.P. (2010): Bouwkuip van project Le Carrefour te Leiden (deel 2). Geotechniek 2010, nr. 1, p34.  
  • Schokking, F., Nieuwland, D. (2010): Bodemdaling Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Geotechniek 2010, nr. 1, p50. 
  • Stoop, J.D. (2010): Schuifsterkteparameters in de stabiliteitsanalyse van dijken. Geotechniek 2010, nr. 1, p38. 
  • Vraag en Antwoord CGF-examenvraag. Geotechniek 2010, nr. 1, p18.