Stowa - handreiking

De wereldwijde behoefte aan windturbines welke meer en goedkopere stroom produceren heeft geleid tot de ontwikkeling van hoge turbines met zware elementen. Het transporteren en (op)bouwen van de windturbines stelt hoge eisen aan het ontwerp en de realisatie van een kraanopstelplaats.

Begin 2019, is een handreiking uitgebracht die een bundeling omvat van actuele kennis en ervaring over windturbines, hijskranen en de ondergrond. Het toepassingsgebied voor de handreiking [ref. 1] is in principe de Nederlandse windturbinemarkt op land met de bijbehorende wet- en regelgeving. De doelgroep bestaat uit partijen die direct of indirect betrokken zijn bij het ontwerp en/of de realisatie van kraanopstelplaatsen.


Auteurs: Mark Peter Rooduijn, Erik den Arend

Download Artikel