Op GEO+ kunnen members (vanaf Silver) van het vakblad en kennisplatform Geotechniek vanaf 2021 hun artikel, zoals gepubliceerd in een reguliere editie en/of special, ook als losse HR-PDF laten plaatsen. Bij het artikel wordt tevens een bedrijfs- c.q. organisatielogo geplaatst (zie specimen).